“Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr, 99)