“Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, biri kendisiyle kalır: Ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle kalır.”

[Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5; Tirmizî, Zühd 46]