“Sizden önceki ümmetlerden birisinde bir kimse vardı. Kendisinde bir şişkin yara meydana gelmişti. Yara kendisine çok ızdırap verince, deriden yapılmış ok muhafazasından bir ok çekerek onunla vücudundaki şişkinliği yardı. Ancak kan dinmedi ve nihayet öldü.” (Bunun üzerine) Rabbiniz: “Ona Cenneti haram kıldım” buyurdu.

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 164