“Rabbinizden sizi bağışlamasını isteyiniz; sonra ona tövbe ediniz.”

* Hûd sûresi (11), 3