İnsanların Allah’ a en yakın olanı,
önce selâmı verendir.

(Ebu Davud, Edeb: 133)