“…Onlar Allahʼtan lûtuf ve rızâ isterler…”

(Fetih, 29)