Onlar çok büyük hüsranda

Ebu Zerr (r.a.) şöyle nakletmiştir:
Bir defasında Peygamber’in (a.s.) yanına vardığımda, kendisi Kâbe’nin gölgesinde oturmaktaydı. Beni görünce: “Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki muhakkak onlar çok büyük hüsranda (zararda) dırlar!” dedi. Nihayet ben oturdum, fakat oturmada karar ve sebat kılamadım, kalkıp: Ey Allah’ın Resulü! Babam ve annem sana feda olsun. Bu büyük ziyanda olanlar kimlerdir? diye sordum. Resulüllah (a.s.) şöyle buyurdu: “Onlar malları çok olan zenginlerdir. Ancak bunlardan şöyle, şöyle, şöyle verenler müstesnadır. (Bunu önündeki, arkasındaki, sağındaki ve solundaki fakirlere ve hayır yerlerine verişi işaret ederek söyledi). Onlar ne kadar da azdır! zekâtlarını ödemeyen deve, sığır ve davar sahibi herkese Kıyamet gününde bu hayvanlar, olduklarından daha iri ve daha semiz olarak gelecekler. Boynuzları ile sahiblerini toslayacak ve sert ayaklarıyla da çiğneyeceklerdir. Bütün insanlar arasında hüküm verilinceye kadar o sürülerin sonu geldikçe tekrar döndürülecektir.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 1652