Yemen halkı gelmiştir. Onlar ince gönüllüdürler. İman, Yemenlidir, dinde ince anlayışlılık Yemenlidir. Hikmet de Yemen’e mensubdur.”

* Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 73