Bunlar, apaçık olan Kitab’ın ayetleridir.

Onlar mü’min olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin (öyle mi?)

Dilersek, onların üzerine gökten bir ayet (mucize) indiririz de, ona boyunları eğilmiş kalıverir.

Onlara Rahman (olan Allah) dan yeni bir uyarı gelmeyiversin, hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler.

Gerçekten yalanladılar; fakat, alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir.

(Şuarâ Sûresinin 2-6. Ayetleri)