Onlar, Rabblerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir.
(Furkan Suresi 64)