“Onlar yalan şâhitlik yapmazlar”

* Furkân sûresi (25), 7