Kendisine ulaşmadan canlarınızın yarısının telef olacağı şehirlere onlar,
ağırlıklarınızı taşımaktadırlar.
Şüphesiz sizin Rabbiniz şefkatli ve merhametlidir.

Onlara binmeniz ve süs için atları, katırları ve merkebleri (yarattı).
Ve daha sizlerin bilmediğiniz neleri yaratmaktadır?

(Nahl Suresinin 7. ve 8. Ayetleri)