Manevi evladı Zeyd’in oğlu Üsame’yi bir dizine, torunu Hasan (ra)’ı bir dizine oturtur. Başlarını birbirlerine yasladıktan sonra kendi başını da onlarınkine dayar ve Allah’a yönelir:
“Ey Allah’ım! Onlara merhamet etmeni diliyorum, çünkü ben onlara merhamet ediyorum.”[10]

[10]Afzalur Rahman, a.g.e., II/222