16 – Allah onunla, rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir,

Onları izni ile karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.