“İş hakkında onlarla müşâvere et!”

* Âl-i İmrân (3), 159