Bismillâhirrahmânirrahîm.
1 – Dehrin (1) akışı içinde öyle zaman geçti ki, o dönemde, insanın adı bile anılmazdı.
2 – Biz insanı katışık bir meniden yarattık. Onu denemek istiyoruz; bu sebeple de kendisini işiten ve gören bir varlık yaptık. [67,2; 18,7]

* İnsân Sûresi
(1) Dehr: “Kâinatın başlangıcından son bulmasına kadar sürecek müddet, yani zamanın tamamı” demektir.