Andolsun, gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik.

(Hicr Suresinin 16. Ayeti)