8 – Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir.

* TÂRIK SÛRESİ