Hz. Peygamberin hanımı Hz. Aişe’den: Bir adam Resûlul­lah (s.a.v.)’a:

Annem aniden öldü. Sanıyorum ki konuşabilseydi, tasaddukta bulunacaktı. Onun adına sadaka verebilir miyim? dedi. Resûlullah (s.a.v.):

— Evet, buyurdu.

Buhari, Vesâyâ,55/19;MüsHm,Zdcât,12/15ıno: 51, Vasıyyet, 15/2, No: 12-ia