“Kıyamet gününde Allah Teâlâ’ya göre en fena insan, karısıyla mahremiyetini paylaştıktan sonra onun sırrını ifşâ eden kimsedir.”

* Müslim, Nikâh 123, 124. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 32