Yeryüzüne bakmazlar mı, orada her türden nice güzel ve yararlı bitkiler bitirdik. (Şuarâ Sûresi, 7)