Oruç tutan helalinden rızkını temin ettiği zaman ahirette hesaba çekilmez.
* Kenzül Ummal 3/328