23

“Oruç tutun, sıhhat bulun!..”

(Ebu Nuaym, Kitabu’t Tıb, Ebu Hureyre)