“Oruç tutunuz, sağlıklı olursunuz.”

{et-Tergib ve’t-Terhib, 2:83}