Resulullah (sav) şöyle buyurdu: “Benden önce Allah`ın gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra, bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmişti ki, yapmadıklarını söyleyip, kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu güruhla eliyle mücahede ederse mü`mindir. Kim onunla diliyle mücahede ederse o da mü`mindir. Kim de onlarla kalbiyle mücahede ederse o da mü`mindir. Bunun gerisine, artık zerre miktar iman yoktur.

Kütübü Sitte – Hadis No: 90