Helâl bellidir; haram da bellidir

“Helâl bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur…” (M4094 Müslim, Müsâkât, 107)

Helâl bellidir; haram da bellidir2020-10-19T07:13:48+00:00

Rabbinden sana vahyolunana uy

Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah’a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. (Ahzâb Sûresi, 2-3)

Rabbinden sana vahyolunana uy2020-10-19T07:11:50+00:00

Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, onu mirasçı kılacak sandım. (Müslim, Birr ve Sıla, 42)

2020-10-13T04:27:47+00:00

Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar

Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nûr Sûresi, 58)

Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar2020-10-13T04:24:31+00:00

Eğer o kimse onun dediği gibi değilse o söz kendi aleyhine döner

Bir kimse din kardeşine: “Ey kafir!” derse bundan dolayı ikisinden biri küfre düşer. Eğer o kimse onun dediği gibi değilse o söz kendi aleyhine döner. (M216, Müslim, “İman” 111; D4687 Eba Davud, “Sünnet” 15)

Eğer o kimse onun dediği gibi değilse o söz kendi aleyhine döner2020-10-12T04:57:06+00:00

Din ile dünyayı talep edenlere

“Din ile dünyayı talep edenlere veyl (yazıklar) olsun.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 461)

Din ile dünyayı talep edenlere2020-09-08T08:14:19+00:00

Göklerde ve yerde kim varsa

Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyun eğmektedirler. ( Rûm Sûresi, 26)

Göklerde ve yerde kim varsa2020-09-08T08:12:50+00:00

Bir mü’minde dört şey, (dört ahlâk) toplanmaz ki

“Bir mü’minde dört şey, (dört ahlâk) toplanmaz ki, Cenâb-ı Hak, o dört (ahlâk) ile ona cenneti vâcip etmemiş olsun:
1. Dilde sıdk (Doğruluk)
2. Malda seha (Cömertlik)
3. Kalpte meveddet (Sevgi)
4. Hazırda ve gaybda olanlara nasihat etmek.” (Râmuz-ül Ehadîs sh: 483)

Bir mü’minde dört şey, (dört ahlâk) toplanmaz ki2020-06-11T21:33:34+00:00

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Nisâ Sûresi, 148)

 

Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında2020-06-11T21:31:45+00:00

Arşivler