Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesaî, Sıyâm, 5) 

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz2019-05-14T15:01:25+00:00

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. (Bakara, 2-3)

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir2019-05-14T14:56:37+00:00

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz

Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fatiha, 2-7)

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz2019-05-13T12:08:44+00:00

İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.” (Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38)

İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li2016-09-25T23:39:53+00:00

Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir

“Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk’a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)

Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir2016-08-22T08:14:03+00:00

Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir

“Îman edenlerin Allah’ı anma ve O’ndan inen Kur’an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Onların üzerinden uzun zaman geçti de kalpleri katılaştı. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir.” (Hadîd, 16)

Onlardan birçoğu yoldan çıkmış kimselerdir2016-08-22T08:12:06+00:00

İyilik güzel ahlâktır, kötülük

“İyilik güzel ahlâktır, kötülük vicdânını rahatsız eden, duymasını istemediğin şeydir.” (Tirmizi, Zühd, 52; Müsned, IV, 182)

İyilik güzel ahlâktır, kötülük2016-08-20T11:08:16+00:00

İnsanlar için basiret nurları

“Bu (Kur’an), insanlar için basiret nurları, kesin olarak inanan bir toplum için hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!” (Câsiye, 20-21)

İnsanlar için basiret nurları2016-08-20T11:05:37+00:00

Arşivler