O, süt emmeyi cennette tamamlayacaktır.’ buyurdu

“(Hz. Hüseyin (r.a.) anlatıyor:) Resülullah’ın (s.a.s.) oğlu Kasım vefat edince, (annesi) Hz. Hatice ‘Ey Allah’ın Resulü! Kasım’ın sütü hala damlıyor. Keşke Allah süt emmeyi tamamlayıncaya kadar onu yaşatsaydı.’ dedi. Bunun üzerine Resülullah (s.a.s.) ‘O, süt emmeyi cennette tamamlayacaktır.’ buyurdu.”  (İbn Mdce, Cendiz, 2 7)

O, süt emmeyi cennette tamamlayacaktır.’ buyurdu2019-08-30T09:38:36+00:00

Sizden kim dininden dönerse

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. (Mâide Sûresi, 54)

Sizden kim dininden dönerse2019-08-30T09:36:22+00:00

Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağındanbaşka söz söylemeyiz.

“Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor: (Son çocuğu dünyaya geldiğinde) Resülullah (s.a.s.) ‘Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim’in ismini verdim.’ buyurdu … (Yaklaşık bir buçuk yıl sonra) o bebeği Resülullah’m (s.a.s.) gözleri önünde can verirken gördüm. Resülullah’m (s.a.s.) gözlerinden yaşlar döküldü ve şöyle buyurdu: ‘Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağından başka söz söylemeyiz. İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.'” (Ebu Davud, Cencliz, 23, 24)

Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağındanbaşka söz söylemeyiz.2019-08-30T09:34:03+00:00

Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz

İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar. (Mâide Sûresi, 52)

Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz2019-08-30T09:32:56+00:00

Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir

“Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur.” (Buharı, Mevakıtü’s-sa!at, 4)

Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir2019-08-30T09:31:28+00:00

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez. (Mâide Sûresi, 51)

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin2019-08-30T09:30:50+00:00

Gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder

“Kim göz göre göre çocuğunu(n kendisine ait olduğunu) inkar ederse Allah da (kıyamet günü) ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder.” (Ebu Dô.viJ.d, Talak, 28-29)

Gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder2019-08-30T09:28:55+00:00

Kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?

Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir? (Mâide Sûresi, 50)

Kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?2019-08-30T09:27:42+00:00

Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür

“Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!” (Müslim, Akdiye, 12)

Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür2019-08-22T06:51:08+00:00

Arşivler