Rabbinizden size indirilene uyun

Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! ﴾A’râf Sûresi, 3﴿

Rabbinizden size indirilene uyun2019-12-14T16:08:34+00:00

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’ (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise, yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da
imanın bir şubesidir.” (Nesâî, Îmân, 16)

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır2019-12-14T16:07:51+00:00

Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın

Bu, sana, kendisiyle (insanları) uyarman için ve mü’minlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. ﴾A’râf Sûresi, 2﴿

Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın2019-12-14T16:06:33+00:00

Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır

Resûlullah (s.a.s.), kızı Zeyneb ile Ebu’l-Âs b. Rebî’den olan (kız torunu) Ümâme kucağında olduğu hâlde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır,
secdeye vardığında bırakırdı. (Müslim, Mesâcid, 41; Buhârî, Salât, 106)

Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır2019-12-11T10:23:36+00:00

Namazı ayakta kıl

“… Namazı ayakta kıl, buna gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yan üstü yatarak kıl.” (Buhârî, Taksîru’s-Salât, 19)

Namazı ayakta kıl2019-12-11T10:18:44+00:00

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?

De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.” (Mâide Sûresi, 60)

Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi?2019-12-11T10:17:10+00:00

Namaz bir nurdur

“…Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır…” (Müslim, Tahâret, 1)

Namaz bir nurdur2019-12-11T10:15:03+00:00

Siz namaza çağırdığınız vakit

Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. (Mâide Sûresi, 58)

Siz namaza çağırdığınız vakit2019-12-11T10:12:58+00:00

Arşivler