Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı

“Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı: Haset ve kin beslemek! İşte bunlar, kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok eder…” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 56)

Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı2019-08-15T09:11:10+00:00

O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor

Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir. (Mâide Sûresi, 15)

O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor2019-08-15T09:10:06+00:00

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. (Mâide Sûresi, 13)

İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik2019-08-09T08:35:51+00:00

Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler

“Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler, dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir.” (Tayâlisî, Müsned, II, 11; İbn Hanbel, IV, 90)

Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler2019-08-09T08:34:38+00:00

Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı

Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah şöyle demişti: “Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır.” (Mâide Sûresi, 12)

Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı2019-08-09T08:33:18+00:00

Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme

“Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle) imtihan eder.” (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 54)

Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme2019-08-07T07:44:30+00:00

Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın

Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler. (Mâide Sûresi, 11)

Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın2019-08-07T07:43:16+00:00

Arşivler