İslam beş esas üzerine kurulmuştur

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 2)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur2019-05-17T07:19:09+00:00

Sonra göğe yönelip onları

O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. (Bakara,29)

Sonra göğe yönelip onları2019-05-17T07:16:29+00:00

Allah da onun yardımcısı olur

“Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.” (Ahmed b. Hanbel, II. 252)

Allah da onun yardımcısı olur2019-05-15T14:21:14+00:00

Rabbinize ibadet edin ki

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan ayet, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. (Bakara, 21)

Rabbinize ibadet edin ki2019-05-15T14:19:36+00:00

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesaî, Sıyâm, 5) 

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz2019-05-14T15:01:25+00:00

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir

Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. (Bakara, 2-3)

Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir2019-05-14T14:56:37+00:00

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz

Bismillahirrahmânirrahîm ﴾1﴿

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. (Fatiha, 2-7)

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz2019-05-13T12:08:44+00:00

İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li

“İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li; misk ta­şı­yan­la kö­rük çe­ken in­san­lar gi­bi­dir. Misk sahibi ya sa­na ko­ku­sun­dan ik­ram eder ve­ya sen on­dan sa­tın alır­sın. Kö­rük çe­ke­ne ge­lin­ce; o, ya se­nin el­bi­se­ni ya­kar, ya­hut da onun pis ko­ku­su sa­na si­râ­yet eder.” (Bu­hâ­rî, Bu­yû, 38)

İyi ar­ka­daş­la kö­tü ar­ka­da­şın mi­sâ­li2016-09-25T23:39:53+00:00

Arşivler