İslam beş esas üzerine kurulmuştur

“İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân, 2)

İslam beş esas üzerine kurulmuştur2019-12-05T18:08:05+00:00

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. (Hûd Sûresi, 123)

Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et2019-12-05T18:06:59+00:00

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir

“İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat.” (Müslim, Vasiyyet, 14)

İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir2019-12-04T13:19:14+00:00

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın

Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. (Nisâ Sûresi, 42)

Cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın2019-12-04T13:17:52+00:00

Küçüklerimize merhamet etmeyen

“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” (TirmiZ!, Birr ve sıla, 15)

Küçüklerimize merhamet etmeyen2019-09-09T08:52:33+00:00

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. (Mâide Sûresi, 73)

Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu2019-09-09T08:51:57+00:00

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!

“(Ebu Hüreyre (r.a.) anlatıyor:) Bir keresinde Temim kabilesinden Akra’ b. Habis Resülullah’ın (s.a.s.) yanında otururken O (torunu) Hasan’ı öptü. Bunun üzerine Akra’ ‘Benim on çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim.’ dedi. Resülullah (s.a.s.) dönüp ona baktı ve ‘Merhamet etmeyene merhamet edilmez!’ buyurdu.” (Buhô.rt, Edeb, 18)

Merhamet etmeyene merhamet edilmez!2019-09-09T08:50:31+00:00

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.

Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Mâide Sûresi, 72)

Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.2019-09-09T08:49:30+00:00

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?

“Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?
(Evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı) sana dönüp gelen ve senden başka da geçimini sağlayacak kimsesi olmayan kızına (yaptığın harcamadır)!” (İbn Mıice, Edeb, 3)

Size sadakanın en değerlisini öğreteyim mi?2019-09-09T08:47:48+00:00

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.  (Mâide Sûresi, 70)

Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik2019-09-09T08:46:46+00:00

Arşivler