Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesâî, Sıyâm, 5)

Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz2020-04-27T11:39:06+00:00

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun

Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara, 185)

 

Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun2020-04-27T11:36:17+00:00

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır

“İmanın yetmiş küsur şubesi vardır. Bunların en üstünü ‘Lâ ilâhe illâllah’ (Allah’tan başka ilâh yoktur.) sözüdür. En alt derecesi ise, yoldaki eziyet veren şeyleri kaldırmaktır. Hayâ da
imanın bir şubesidir.” (Nesâî, Îmân, 16)

İmanın yetmiş küsur şubesi vardır2020-04-15T11:26:51+00:00

Allah, kocası hakkında seninle tartışan

Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Mücâdele Sûresi, 1)

Allah, kocası hakkında seninle tartışan2020-04-15T11:24:47+00:00

Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.” (Müslim, Îmân, 1)

Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.2020-04-15T11:20:32+00:00

Bir selam ile selamlandığınız zaman

“Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” (Nisa, 86)

Bir selam ile selamlandığınız zaman2020-04-15T11:18:50+00:00

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi:

“Allahım! Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!”

(Taberânt, el-mu’cemü’l-evsat, IV, 189)

Recep ayı girdiği zaman Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle dua ederdi2020-04-15T11:16:15+00:00

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?  Senin şânını yükseltmedik mi? ﴾4﴿ Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. (İnşirâh Sûresi, 1-8)

Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?2020-04-15T11:03:15+00:00

‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.

“(Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:) Annem Ümmü Enes beni Resülullah’a (s.a.s.) getirdi. Başörtüsünün yarısını altıma, yarısını da üstüme giysi yapmıştı. ‘Ey Allah’ın Resulü! Bu, oğlum Enesçiktir. Onu sana hizmet etsin diye getirdim. Onun için Allah’a dua et.’ dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.” 40 hadiste Çocuk.indd 39 (Müslim, Fedıiilü’s-sahdbe, 143)

‘Allah’ım! Onun servetini de çoluk çocuğunu da çoğalt.’ diye dua etti.2020-03-25T10:57:31+00:00

Arşivler