İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır

“… İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır. Ve Allah Âdem’i topraktan yaratmıştır” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 49; Ebû Dâvûd, Edeb, 110-111

İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır2020-03-19T11:46:50+00:00

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Sûresi, 9)

 

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman2020-03-13T08:28:52+00:00

Haccetmek isteyen kimse acele etsin!

“Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya bineği kaybolur ya da (haccı engelleyici) bir ihtiyaç ortaya çıkar.” (İbn Mâce, Menâsik, 1; Ebû Dâvûd, Menâsik, 5)

Haccetmek isteyen kimse acele etsin!2020-01-08T09:56:27+00:00

llah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer

İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer. Şeytan hakkında, “Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler” diye yazılmıştır. ﴾Hac Sûresi, 3-4﴿

llah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer2020-01-08T09:55:48+00:00

Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirmekte olduğu çocuğundan geçer ve her hamile kadın da karnındaki çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş görürsün; halbuki onlar sarhoş değillerdir. Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir. ﴾Hac Sûresi, 2﴿

Ne var ki Allah’ın azabı çok şiddetlidir.2020-01-08T09:52:27+00:00

Arşivler