Şakacı arkadaşlarından biri sık sık O’na (asm) hediye götürür. Bunlar genellikle yağ, bal cinsinden şeylerdir. Daha sonra hediyelerin satıcısı gelip malının parasını istediği zaman da fakir fakat şakacı arkadaşı Hz. Muhammed’e:
“Ey Allah’ın Elçisi! Yağın balın sahibi geldi, parasını istiyor.” der
Hz. Muhammed (asm) bunun üzerine, şakaya uyarak, ciddi bir tavırla,
“İyi ama sen onu bize hediye getirmemiş miydin?” diyerek itiraz edince de, şakacı
“Param yok ki vereyim.” der.
Bunun üzerine Hz. Muhammed (asv) gülerek alacaklının borcunu öder…[3]

[3]İmam-ı Kastalani, Mevahib-i Leduniye, s.334.