“Doğrusu senin Rabbin hep gözetlemektedir.”

* Fecr sûresi (89), 14