“Çünkü Rabbin her an görüp gözetmektedir.”

* Fecr sûresi (89), 14