“Rabbin her an gözetlemektedir.”

* Fecr sûresi (89), 14