“Hiç şüphesiz Rabbin, sürekli görüp gözetmektedir.”

(Fecr, 14)