Hiç şüphesiz Rabbin, sürekli görüp gözetmektedir.”

* Fecr sûresi (89), 14