“Ölüm sana erişinceye kadar Rabbine kulluk et!”

* Hicr sûresi (15), 99