Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”

(Buhârî, Daavât 66)