“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”

* Buhârî