“Şüphesiz Rabb’inin yakalayıp tutuşu pek şiddetlidir.”

* Bürûc sûresi (85), 12