Cenâb-ı Allah, ilim tahsil etmek maksadıyla yola çıkan kimseyi sonu varıp Cennet’e ulaşan yollardan birine dahil eder ve o yolda yürümeyi o kimseye kolaylaştırır. Bir grup insan, Allah’ın kitabını okumak, aralarında tedris etmek ve Cenâb-ı Hakk’ın  kelamından O’nun marziyatını öğrenmek üzere Allah Teâlâ’nın evlerinden herhangi birinde toplanırsa, müzakere esnasında üzerlerine mutlaka sekîne iner, rahmet onları her yandan kuşatır, melekler çevrelerini sarar ve Mevlâ-yı Müteâl, huzurunda bulunan mukarreb meleklere onlardan bahseder.

{Müslim, Zikr: 38, (2699); Ebû Dâvud, Edeb: 68, (4946)}