9

“Kim, inanarak ve sevâbını Allâh’tan umarak Ramazan gecelerini ihyâ ederse, geçmiş günâhları affolunur.”

(Buhârî, Terâvih, 1; Muvatta’, es-Salât fi’r-Ramazân, 2)