“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) konuşurken ağır ağır konuşurdu. Öyle ki) eğer biri çıkıp, kelimeleri saymak istese sayardı. O, sözü sizin gibi peş peşe getirmezdi.”

[Buharî, Menakıb 23; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 19; Zühd 71; Tirmizî, Menakıb 20; Ebu Davud, İlim 7]