Huzeyfe bin Yeman (RA) şöyle rivayet ediyor:
Resulullah (SAV) Kur’an okurken bir rahmet ayetine rastladığı zaman, Cenâb-ı Hakk’ ın rahmetini ve cennetini ister; bir azap ayetine rastladığı zaman Cehennem’ den Allah’ a sığınır, Cenâb-ı Hakk’ ı tenzih edip yücelten bir ayete rastladığı zaman da Rabbini tesbih eder, yükseltirdi.

(Fethü’r-Rabbani, c.18, s.4)