Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “ Resulullah (sav)’dan ateşe insanları en çok atan şeyin ne olduğu soruldu.

“ Ağız ve ferc!” buyurdular. En ziyade neyin insanları cennete soktuğundan sordular:

“ ALLAH’a takva ve güzel ahlak!” buyurdular.”

(Tirmizi, Birr 62),