Rivayet edildiğine göre bir gün kendisi çarşıya uğrar ve: “Mescidde Resulullah (sav)`ın mirası taksim edilirken ben sizleri burada görüyorum (Bu ne biçim iş, siz de koşun)” buyurur. Herkes mescide koşuşur, bir şey göremeyince: “Taksim edilen bir şey göremedik, sadece bazdan Kur`an okuyordu” derler. O cevabı yapıştırır, “iyi ya, Resulullah (sav)`ın mirası zaten bu değil mi?” Heysemi, Mecma`u`z-Zevaid`de, Taberani`nin el-Mu`ce`mu`l-Evsat`ından nakleder (1, 123, 124)

Kütübü Sitte – Hadis No: 65