“(Ebü Rafi’ anlatıyor:) Fatıma Hasan’ı dünyaya getirdiğinde, Resülullah’ın (s.a.s.), onun kulağına namaz ezanı gibi ezan okuduğunu gördüm.” (Tirmizi, Eddhi, 16)