“Allah’ım! Muhammed ailesinin rızkını kendilerine yetecek kadar ihsân eyle.”

* *
Buhârî, Rikak 17; Müslim, Zühd 18, l9. Ayrıca bk., Tirmizî, Zühd 38