İnsan rızkını sağladığı şeye dört elle sarılsın.

(İbn Mace, Ticarat, 4)