Hiçbir topluluk yoktur ki,
aralarında rüşvet yaygınlaşsın da
korkuya maruz kalmasınlar.

(Fethü-r Rabbani, 15.70: 232)