Ebu Said el-Hudri (ra) anlatıyor:
“ Ensar (ra)’dan bazı kimseler, Resulullah (sav)’dan bir şeyler talep ettiler. Aleyhisselatu vesselam da istediklerini verdi. Sonra tekrar istediler, o yine istediklerini verdi. Sonra yine istediler, o istediklerini yine verdi. Yanında mevcut olan şey bitmişti, şöyle buyurdular:”
“ Yanımda bir mal olsa, bunu sizden ayrı olarak (kendim için) biriktirecek değilim. Kim iffetli davranır (istemezse), ALLAH onu iffetli kılar. Kim istiğna gösterirse ALLAH da onu gani kılar. Kim sabırlı davranırsa ALLAH ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.”